Praktische zaken

In onze praktijk kan je terecht voor integrale huisartsgeneeskundige zorg in brede zin:

 • Vaccinaties (cfr Basisvaccinatieschema Vlaanderen, deze vaccins zijn gratis aanwezig in de praktijk) en onderzoek en behandeling van baby’s en kinderen
 • Acute klachten van jong tot oud
 • Kleine chirurgie : wondhechting, behandeling en biopsie van kleine huidletsels
 • Behandeling met stikstof van wratten en andere huidletsels
 • Chronische zorg (bv zorg ivm diabetes, astma en copd, hartfalen, nierinsufficientie)
 • Preventieve zorg (bv baarmoederhalsuitstrijkjes, preventieve adviezen ivm life-style, vaccinaties bij volwassenen, preventie van hart-en vaatziekten)
 • Pre-operatieve onderzoeken
 • Psychische problematiek
 • Palliatieve zorgen
 • Reisadviezen
 • Begeleiden zwangerschap in samenspraak met de gynaecologen
 • In onze praktijk is dr Maes aangenomen arts voor leger en politie
 • ….

We beschikken daarenboven over ECG-apparaat, spirometer voor bepalen longfunctie, 24uurs bloeddrukmeter, vaccinaties voor kinderen.

Raadplegingen op de praktijk

Dit heeft onze voorkeur, omdat op de praktijk je veel beter kan onderzocht worden: we hebben hier makkelijker toegang tot je volledig medisch dossier en de juiste apparatuur bij de hand .
Neem bij elk bezoek je eID kaart mee (voor kinderen kidsID of ISI-pluskaart).

Huisbezoeken

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, adviseren wij je indien enigszins mogelijk altijd naar de praktijk te komen.

Als je te ziek, (tijdelijk) beperkt of slecht te been bent, kan je telefonisch om een huisbezoek vragen bij voorkeur vóór 12 uur ’s middags. Vermeld bij je aanvraag duidelijk naam, adres en telefoonnummer van de patiënt en ook de aard van de klachten.
Wij proberen in de mate van het mogelijke de huisbezoeken dezelfde dag nog af te werken en geven prioriteit aan dringende huisbezoeken

Voorschriften

De voorschriften bij chronische aandoeningen worden enkel verstrekt tijdens de controle-consultaties. Vraag jouw arts voldoende voorschriften tot de volgende controle, en maak vooraf een lijstje wat je precies nodig hebt: dit om te vermijden dat je tussendoor zonder medicatie komt te zitten. Het telefonisch verstrekken van voorschriften geeft immers veel administratieve en telefonische overlast voor het secretariaat en de artsen en is bovendien afgeraden door het Riziv en de Orde der Artsen. De voorschriften en/of attesten worden niet doorgemaild .