Griep- en pneumokokkenvaccinaties

De periode om je te laten vaccineren tegen griep is afgelopen.

Pneumokokken zijn bacteriën die onder andere een ernstige longontsteking kunnen veroorzaken, zeker bij bepaalde risicogroepen. De vaccinatie hiertegen gebeurt door 2 verschillende vaccins die met een interval van minimaal 8 weken (soms 1 jaar) worden gegeven. De vaccinatie is niet terugbetaald door je ziekenfonds maar wordt door de experts wel aanbevolen voor bepaalde risicogroepen. Klik op de volgende link als je wil weten of je tot een risicogroep behoort.

https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/pneumokokken